วัดศรีบุญเรือง

            วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบางกะปิ แต่เดิมมีนามว่า “วัดทำนบ” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2373  ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นพระอุโบสถปูน เมื่อปี พ.ศ.2508  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทางการว่า “วัดศรีบุญเรือง” สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระศรีสุโขทัย หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า หลวงปู่สุโขทัย ประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อมากราบไว้ขอพรแล้วจะสมปรารถนา จึงเป็นที่เคารพนับถือของคนไทย และคนจีนเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-3752460
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 58, 113, 143, 168, 173, 514,519
  เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม