กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

        พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) เป็นพระราชวังที่ประทับของผู้ทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งทรงดำรงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างขึ้น ในอดีตมีอาณาเขตกว้างขวางมาก แต่ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงไปเป็น ทั้งสนามหลวง ถนน ที่ตั้งวิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงข้ามสนามหลวง
โทรศัพท์ : 02-2241370
การเดินทาง : รถประจำทางสาย : 15, 19, 30, 32, 33, 39, 43, 53, 59, 64, 70, 80, 82, 123, ปอ.507, 508
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ท่ามหาราช, ท่าช้างวังหลัง
เวลาทำการ : วันพุธ - วันอาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 30บาท / ชาวต่างชาติ 200บาท
  ยกเว้น นักเรียน นักศึกษา สูงอายุ พระ สามเณร และนักบวช ไม่เสียค่าเข้า