วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

                หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดหงส์” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเศรษฐีชาวจีนที่มีชื่อว่า "นายหง" ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังใหญ่ มีช่อฟ้าใบระกา ตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายสวยงาม พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย มีพระแสนอยู่เบื้องหน้าพระประธาน ซึ่งเป็นที่นับถือและกราบไหว้ของคนทั่วไปที่เชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระแสน อันเป็นความเชื่อสำคัญเกี่ยวกับการไหว้พระที่วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

ที่ตั้ง : 102 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4650691 
เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 19, 57
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเตียนวัดอรุณ
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม