ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์

          บริเวณวัดสุทธาโภชน์นี้ถือเป็นชุมชนชาวมอญที่ขยายตัวมาจากพระประแดงและสมุทรสาคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางการได้ชักชวนให้ชาวบ้านมาบุกเบิกที่ทำกินด้วยการงดเว้นการเก็บภาษีในระยะแรก และเก็บภาษีในอัตราลดหย่อนพิเศษกว่าพื้นที่ทำนาเก่าๆ อีกทั้งพื้นที่ทำนาของชาวมอญที่พระประแดงก็เริ่มแออัด ชาวมอญบางส่วนจึงย้ายมาทำนาปลูกข้าวและมาลงหลักปักฐานที่ย่านลาดกระบังกันมาถึงปัจจุบัน จุดเด่นของชุมชนแห่งนี้คือ  “ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของชาวมอญที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะมีพระสงฆ์จำนวน 100 รูป พายเรือมาตามคลองลำปลาทิวมายังบริเวณวัดสุทธาโภชน์เพื่อมารับบิณฑบาตซึ่งเป็นประเพณีที่สวยงามอย่างหนึ่งของชุมชนนี้

ที่ตั้ง : ชุมชนเลียบคลองมอญ ซอยฉลองกรุง 2 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 143
  รถตู้ร่วมบริการ : สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ลาดกระบัง
  รถไฟฟ้า Airport Rail Link : สถานีลาดกระบัง
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน  08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม