ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

        นั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย ชมเรื่องราวของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ทั้งพระราชวัง อาคาร วัดวาอารามต่างๆ รวมถึงชมวิถีชีวิตบ้านเรือน และความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งจะทำให้คุณได้ทำความรู้จักกรุงเทพฯ ที่ถูกขนานนามว่า เมืองเวนิสตะวันออก อย่างลึกซึ้ง และเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน

 

จุดลงเรือ :  มีเรือด่วนเจ้าพระยา (เรือโดยสารประจำทาง) จอดรับส่งตามท่าเรือต่างๆ ตั้งแต่ท่าเรือราษฎร์บูรณะจนถึงท่าน้ำนนท์