ตลาดบองมาร์เช่

        เป็นตลาดสด มีการแบ่งสัดส่วนของตลาดออกอย่างชัดเจน ซึ่งจะประกอบด้วย ตลาดผลไม้ ตลาดของชำ ตลาดของสด ตลาดผัก ตลาดขนม ตลาดอาหารสำเร็จรูป โดยในการคัดเลือกผู้ประกอบการนั้นจะเน้นไปที่ผู้ตกงาน ผู้เกษียณอายุก่อนวัย และผู้ที่ขาดโอกาส เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนที่เป็นพลาซ่าและอาคารเป็นโซนขายสินค้าเครื่องประดับ โรงเรียนสอนดนตรี ศูนย์ศิลปะ

ที่ตั้ง : ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ : 02-953-8980
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 29, 52, 191, 134, 510
วันเวลา เปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 18.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม