Back to top

พิธีเปิดประติมากรรม “Ville Fantastique ll” ผลงานประติมากรรมของ วาเลรี กูตาร์ (Valerie Goutard) หรือ วาล (Val)

Opening Ceremony of Valerie Goutard's sculpture “Ville Fantastique ll”

(16 ก.พ. 60) เวลา 11.00 น. ณ สวนเบญจศิริ   นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดประติมากรรม “Ville Fantastique ll”  ผลงานประติมากรรมของ วาเลรี  กูตาร์ (Valerie Goutard) หรือ วาล (Val) ประติมากรชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้มอบให้กรุงเทพมหานคร ติดตั้งและจัดแสดง ณ สวนเบญจศิริ เขตคลองเตย โดยได้รับเกียรติจากนายจิลส์  การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

16th Febuary 2017 11.00AM at Benchasiri Park, Deputy Governor of Bangkok Mrs.Wanvilai Promlakano attended Opening Ceremony of Valerie Goutard's sculpture “Ville Fantastique ll” in presence of Ambassador of France to Thailand, Mr. Gilles Garachon as Opening Ceremony President. The sculpture exhibited at Benchasiri Park,Khlong Toei.

 


กิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง ครั้งที่ 1 ตามนโยบายวิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING) ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์

'Walk and learn city's history' according to Common Ways Of Living ,Rattanakosin walking street,chapter "behold old city canal begin city history".

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินเท้าเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง เริ่มจากฟังเรื่องราวคูน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คลองคูเมือเดิมสมัยพระเจ้ากรุงธรบุรี วังหน้าสมัยต้นรัตนโกสินทร์  เยี่ยมชม วัดบวรสถานสุทธาวาส สักการะพระพิฆเนศวร เยี่ยมชมวัดบุรณศิริมาตยาราม ผ่านคลองหลอดวัดราชบพิตร เยี่ยมชมวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เดินทางเข้ามาชมสวนสราญรมย์ และฟังประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เดินเข้าตลาดส่งเสริมการเกษตร ชมต้นกำเนิดสยามกัมมาจล แล้วชมภาพมุมกว้างฝั่งธนบุรี ณ ท่าเรือราชินี

 

 

8th Febuary 2017 Bangkok Tourism Division arrange the activities in order to learn city's history, start with story of Eastern canal of Thonburi,old canal from Thonburi era, visit Front Palace from Rattanakosin era, worship Ganesha at Borworn Sathan Sutthawat temple, visit Burana siri mattayaram temple,walk pass Khlong Lot Wat Ratchabophit, visit Wat Ratchapradit Sathitmahasimaram, listen history of Sunanda Kumariratana at Saranrom Park, visit Department Of Land Museum ,walk through Agricultural Product Central Market, watch the establish of Siam Commercial Foundation then enjoy the view of Thonburi at Rajini Pier.

 

 


งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 ครั้งที่ 37

37th Thailand Tourism Festival 2017

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาปะกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือของการจัดงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2560 ซึ่งในส่วนของกทม.ร่วมออกบูทของดี 50 เขต และกองการท่องเที่ยว ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 14.00 - 22.00 น. ณ สวนลุมพีนี

25th January 2017 Deputy Prime Minister,General Thanasak Patimapragorn(chairman) and 
 
Deputy Governor of Bangkok,Chakkapan Phewngam talked about festival's cooperation between 
 
Tourism Authority of Thailand(TAT) and Bangkok Metropolitan Administration(BMA). There 
 
are 'good stuff' booths from 50 area in BMA section and Tourism public relations booths 
 
in TAT section. The festival will arrange from 25th January to 29th January 2017 at 
 
Lumphini Park. 


ประชุมงาน Thailand International Exhibition & Events Forum 2017

Meeting 'Thailand International Exhibition & Events Forum 2017'

27 ม.ค.2560 ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมงาน Thailand International Exhibition & Events Forum 2017 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธีนี ซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ที่กรุงเทพมหานครได้ลงนาม MOU ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน เป็น MICE City โดยมี่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานและมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบธุรกิจ MICE

27th January 2017 at Plaza Athénée Bangkok, Director DG, Culture, Sport and Tourism Department attended meeting
'Thailand International Exhibition & Events Forum 2017'.The meeting support MICE industry that Bangkok signed(MOU) together with 
Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) to be MICE CITY which has Deputy Prime Minister, Gen Thanasak Patimaprakorn 
as chairman and give reward to MICE businessperson.

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทัศนียมรรคา"

A Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn: Along the Way of Splendour

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ พระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2558 - 2559 โดย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Date and Location: 13 December - 29 January 2017 at Main Gallery, 8th floor 9th floor Bangkok Art and Culture Centre
 
This exhibition was held for everyone to take this opportunity to learn and appreciate
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s photographs which taken along her travels in Thailand and other countries during 
2015 - 2016.

แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ

Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions

นิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัติ นำเสนอ การก้าวข้ามพรมแดนแห่งตัวตนเพื่อทำความเข้าใจประเด็นทางสังคมที่อยู่เบื้องหน้า ด้วยคำสำคัญ เช่น อารมณ์ขัน การสำคัญตน ความย้อนแย้ง และความเป็นสาธารณะ กระทั่งอาการปากว่าตาขยิบ โดยจุดประสงค์ของนิทรรศการ คือการนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลายทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย และ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

Date and location : 26 November - 26 February 2017 at  Main Gallery, 9th floor Bangkok Art and Culture Centre
This exhibition present about self acceptance to understand contemporary social problem such as humour, 
superiority, irony, mass, and contradiction. The purpose of the exhibition is to present the artworks of 
the prominent artist who has long history in investigating the possibility of art on the relative think of self 
in relation to the reality in the contemporary society.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Children's day 2017 of 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และได้รับความสนุกสนานและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงของเยาวชน การแสดงดนตรี การแข่งขันเกม กิจกรรมลานสนุก และมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9:30 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Saturday 21st January 2017 9.30, at 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.
The activity presented work and archivement of both government and private sector. There were children's showing,
music show , game show, and lot of activities for children.
The intension of the activity is to make children relize how important they are to nation, and to make them behave properly
by strive to study ,be honest, and do activity for social sake together.

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ


งานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

Children's Day of Bangkok 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กิจกรรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ นั่นก็คือ " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " ภายใต้แนวคิด "เด็ก กทม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา"  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวยรถไฟ) จัตุจักร

Saturday 14 January 2017, at Wachirabenchathat Park(Rot Fai Park) Chatuchak, Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha 
announced the motto for 2017 Children’s Day as "Thai Children strive to study, lead stability to nation" in concept of 
"Bangkok children, follow Dad's pathway, carry on King's intension"

พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร

Recalling of Phra Buddha Nawaraj Bopit to Monk Hall

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 15:30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรออกจากบริเวณลานคนเมือง กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

1st January 2017 15.30 at Bangkok Metropolitan Administration City Hall. Deputy Governor of Bangkok, Mr.Chakkapan Phewngam was a chairman in order to Recall Phra Buddha Nawaraj Bopit from Lan Khon Meaung back to Phra Buddha Nawaraj Bopit Monk Hall.