กองการท่องเที่ยวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มบุคลากรศาสนสถาน

กองการท่องเที่ยวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มบุคลากรศาสนสถาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองการท่องเที่ยว โดยกลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว กลุ่มบุคลากรศาสนสถาน

ภาคเช้า ยกกรณีศึกษาของการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ย่านเยาวราช ของคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ , การจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านข้าวเม่า ของคุณอนุชา เกื้อจรูญ , และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในวัดและชุมชนของกลุ่มบางกอกนี้ดีจัง

ภาคบ่าย สนทนาเรื่อง สถาบันทางสังคมกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดย ผศ.ดร. สุรพงษ์ ชูเดช , ลุงพล ครูภูมิปัญญากลองยาวจากบางบาล และครูกอล์ฟจากชัยนาท